Location

MOSCOW, SADOVAYA-SPASSKAYA ST. 24

Metro station

KRASNYE VOROTA, CHISTYE PRUDY

Opening hours: 

8:00 to 23:00    

Contact details: 

+7 495 625-88-90 info@namelnitse.ru